Projekat

Namjenski eLearning kursevi za KROG

O projektu

Dizajn i razvoj interaktivnih online kurseva za neprofitnu organizaciju Krog je predstavljen u nastavku.

Articulate Storyline
Online kursevi
Bosanski

Krog je neprofitna međunarodna organizacija čije su osnovne djelatnosti humanitarni rad, oblast socijalne zaštite, obrazovanje, medijska djelatnost, integracija, zdravstvo, razvoj saradnje i kulturne aktivnosti. Sjajan tim ljudi iz njihovog ogranka u Sloveniji bio je u potrazi za eLearning kompanijom u Bosni i Hercegovini za potrebe kreiranja i produkcije dva eLearning kursa u saradnji sa njihovim partnerskim organizacijama u našoj zemlji. Kursevi su se ticali prava djece i prava žena u društvu.

Projekat u detaljima

Upoznajte projekte i radove koje smo realizirali u saradnji sa našim poslovnim partnerima. Svaki projekat je priča za sebe i svakom smo pristupili na jedinstven način, nastojeći time ostvariti visoku fleksibilnost i najbolje rezultate.

Na samom početku, kako se to često dešava, klijentu je bila potrebna naša strateška savjetodavna uloga te smo kroz nekoliko sastanaka tačno specificirali šta i na koji način je potrebno uraditi kako bismo postigli ono što oni žele. Rezultat naših razgovora bili su jasno definisani sadržaji kursa za produkciju i kreiranje namjenske web stranice za pristupanje tim istim kursevima. Ono što je ubrzalo proces početka rada na projektu jeste da je kompletan sadržaj dostavljen od strane klijenta.

Obzirom da se radi o dvije različite ciljne skupine, naši instrukcijski dizajneri su imali važan zadatak u diferenciranju pristupa budućim polaznicima kursa, kao i samog dizajna. Napravili smo prototip oba kursa s tim što je kurs za prava djece imao prisutne elemente gamifikacije, dodatke kao što su prikupljanje bedževa, kao i ilustrovani vizualni identitet, a imajući u vidu da je kurs za prava žena namijenjen odraslim osobama, on je tretiran drugom vrstom dizajnerskih metoda. Nakon odobravanja našeg prototipa krenuli smo u fazi kreiranja beza verzije. Posebno izazovno je bilo posvetiti pažnju vizualizaciji sadržaja jer je klijent odabrao kurs bez naracije (voice over), pa smo na specifičan način komunicirali priču i poruke predviđene materijalima.

Paralelno s radom na kursu, naš UX/UI dizajner je dizajnirao identitet web stranice, a od strane osoblja Krog-a dobio potrebne tekstove i druge relevantne informacije kao sadržaj. Finalizacijom kurseva i dizajniranjem web stranice, sve je bilo spremno da programeri uzmu stvari u svoje ruke. Oni su to pretvorili u stvarnu web stranicu i integrirali producirane kurseve.

Da bismo sve upotpunili, postojećim elementima smo dodali i prilagođeno programiran evaluacijski upitnik i certifikat o završetku kursa koji su polaznici automatski generisali nakon svih završenih obaveza. Klijent je tražio striktnu navigaciju kursom tako da nijedan prolaznik nije mogao doći do kraja bez stvarno posvećenog vremena i prolazeći kroz sve predviđene aktivnosti. Za kraj smo instalirali Google Analitiku, pomoću nje Krog prati različite parametre kao što je evidencija i broj posjeta iz specifičnih regija, tip uređaja kojim se kursu pristupa, vrijeme koje posjetioci provode i brojne druge pojedinosti.

Ostali projekti

U saradnji sa svojim poslovnim partnerima Smarlab je realizovao i brojne druge projekte. U nastavku pogledajte i ostale zanimljive projekte na kojima smo radili.

Kontakt

Pišite nam u slučaju bilo kakvih sugestija, pitanja ili zahtjeva, sa zadovoljstvom ćemo posvetiti svoje vrijeme vašem upitu.